Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς...Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον 
καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, 
λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς,
 Φωτοδότα καὶ σῶσόν με.1 σχόλιο:

Θερμή παράκληση τα σχόλια να γίνονται με ελληνικούς χαρακτήρες:)